Woman
Maudie Ohiktook, Taloyoak
soapstone

8" x 4" x 1.5" $675

< return to index

< previous image .. | .. next image >