Owl
Johnnysa Mathewsie, Cape Dorset
 
10" x 8.5 " x 3" sold
   
< return to index
 
   
 
  < previous image |  

next image >